Cart (0 item items)

Test af brugsgas i lægemiddelindustrien

I juni 2003 udgav FDA en ny vejledning i brug af medicinske gasser. Siden da har lægemiddelindustrien og den
bio-lægemiddelindustri indledt en proces til godkendelse af de gasser, de anvender rutinemæssigt i deres produktion.

C.I-AnalyseGAS leverer en komplet løsning til analyse af medicinske gasser og procesgasser til lægemiddelindustrien. Ved hjælp af en kombination af analyser på stedet og laboratorieanalyser kan alle regelkrav opfyldes.

C.I-AnalyseGAS har investeret i den teknologi og de medarbejdere, der kræves for at kunne tilbyde omfattende gastestning til kunder i lægemiddel- og biotek-industrien. Eksempler på gasser, der ofte testes:

  • Nitrogen iht. USP-/EP-standarder
  • Oxygen iht. USP-/EP-standarder
  • Kuldioxid iht. USP-/EP-/EIGA-standarder
  • Trykluft iht. USP-/EP-/ISO-standarder

GAS' team samarbejder med kunderne om udviklingen af valideringsprotokoller og -rapporter for testning af gas, der skal sikre, at virksomheden opfylder HPRA-/EMA-/FDA-kravene for brug af gas.

GAS udfører også test af både holdbare og ikke-holdbare partikeltal for alle komprimerede gasser, fx nitrogen, oxygen, argon, kuldioxid, brint, helium, trykluft.

 

 

Some of our customers