Cart (0 item items)

Servicekontrakter

C.I-AnalyseGAS servicekontrakter bygger på mange års erfaring på området og tilbyder den bedste diagnostik og forebyggende vedligeholdelse til analysatorer og systemer.

Alt vores arbejde udføres af vores tekniske eksperter, så vores kunder kan føle sig sikre på, at ikke-planlagt "nedetid" kan reduceres til et minimum.

A C.I-AnalyseGAS kontrakter omfatter følgende teknikerarbejde:

DRIFTSOVERSIGT FOR GASANALYSATOR

Kalibreringskontrol
Diagnostikgennemgang
Kontrol af alarmfunktion
Kontrol af analogt output

RUTINEMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE

Efterse/rengør flowmålere
Skift filtre/filterindsatser
Kontroller separator-/udslånings-/køler-/tørrermoduler
Efterse/test ventilernes funktion
Kontroller temperaturcontrollere/-indikatorer
Kontroller/efterse komponenter tilhåndtering af prøver (pumper, aspiratorer mm.)
Kontroller alle andre komponenter efter behov for at sikre, systemet fungerer korrekt
Skift/udskift forbrugsvarer

RAPPORT

Teknikervurdering af den generelle tilstand af det undersøgte udstyr
Eksisterende fejl eller enheder, der skal repareres
Komponenter, der ud fra teknikerens viden og erfaring vurderes at skulle udskiftes for at minimere ikke-planlagt nedetid
Dokumentation for eventuel upassende vedligeholdelse eller kalibrering med anbefalinger til forbedringer
Revision af reservedelslager og i nødvendigt omfang anbefalede ændringer baseret på praktisk erfaring

Some of our customers