Cart (0 item items)

Instrumentkalibrering

C.I-AnalyseGAS tilbyder kalibreringskontrakter på en lang række instrumenter fra procesgasanalysatorer til tryk-, temperatur- og flowsensorer. Dette arbejde kan i forbindelse med de fleste opgaver udføres hos kunden eller i vores kalibreringslaboratorium i Ølstykke. 

Regelmæssig kalibrering af instrumenter er vigtigt for, at instrumenternes nøjagtighed kan opretholdes. Kalibrering er en proces, hvor instrumentet konfigureres til at levere et resultat for en prøve inden for et acceptabelt spænd. Det er desuden nødvendigt at registrere data før og efter kalibreringen med henblik på overvågning og evaluering af instrumentets/sensorens ydelse. Disse oplysninger kan efterfølgende bruges til at bestemme, hvornår det er nødvendigt at udskifte eller udføre service på sensorer.

C.I-AnalyseGAS kvalitetssystemer opererer i henhold til kravene i ISO/IEC 17025. ISO 17025 er et kvalitetsstyringssystem til test- og kalibreringslaboratorier.

Det sikrer sporbarhed af målinger i henhold til godkendte nationale standarder og måleenheder realiseret på National Physical Laboratory.

Some of our customers