Cart (0 item items)

Service

Tjenesteydelserne omfatter gasanalyse på stedet samt analyse af gasprøver på C.I-AnalyseGAS' laboratorium i 3650 Ølstykke. Vi kan teste alle gasser, både i forbindelse med fejlfinding i processer og til opfyldelse af valideringskrav.

Test af gasser kan omfatte renhed og specifikke grænser for urenhed i henhold til EP, USP, ISO, BS, alt efter relevans. Der kan køres test for alle urenheder, fx fugt, ilt, kulbrinter, kuldioxid og kulilte. Der kan gennemføres test af både holdbare og ikke-holdbare partikeltal for alle komprimerede gasser eller rumluft.

Some of our customers
Oxygen O2Nitrogen N2Argon ArHelium HeHydrogen H2Air Moisture H2OTotal Hydrocarbons THCNon Methane Hydrocarbons NMHCsCarbon Dioxide CO2Carbon Monoxide COAcetylene C2 H2Ethane C2H6Ethylene C2H4Methane Ch4Ammonia Nh3Hydrogen Sulphide H2SKrypton KrXenon XeNeon NeNitric Oxide NONitrous Oxide N20Nitrogen Dioxide NO2Sulphur Dioxide S02Pentane C5 H12Diborane B2H6Ethylene Oxide C2H4O