Cart (0 item items)

FluegasExact 2700

Verdens mest avancerede røggasanalysator

Please contact us directly to purchase this item

SERVOTOUGH (Hazardous Area) Flue Gas Exact 2700

FluegasExact gasanalysatoren er designet til måling af O2 og brændbare stoffer i røggasser til sikring af bedre forbrændingseffektivitet og lavere emissioner, og den er designet til at opfylde de hårdeste krav til forbrændingseffektivitet i elkraft- og procesindustrien.

Vigtigste funktioner:

  • Kontinuerlig måling af oxygen og/eller forbrændingsstoffer
  • Unik Flowcube flowsensorteknologi muliggør validering af positive flowforhold
  • Svovlbestandig sensor for forbrændingsstoffer tillader brug af sensoren ved høje svovlniveauer
Fluegas Exact 2700
Fluegas Exact 2700
Some of our customers