Cart (0 item items)

FID

Analysator til spor af kulbrinter

Please contact us directly to purchase this item

SERVOPRO (Safe Area) FID

SERVOPRO FID er en analysator til detektorer til flammeionisering, som er designet til at garantere sikker drift af separationsanlæg til kryogen luft, og den sørger for, at niveauet af totale kulbrinter (THC) holdes under antændelsesgrænserne og udfører kvalitetskontrol for ren O2, N2, Ar, Luft, He og CO2.

Vigtigste funktioner

  • Særdeles god udgangsopløsning over tre driftsområder
  • Elektroniske flowcontrollere for luft, brændsel og prøver, der sikrer uafhængighed af udsving i atmosfærisk tryk og ændringer i indløbstrykket
  • Lavt brændselsforbrug sikrer lave driftsomkostninger
FID
FID
Some of our customers